Jawatankuasa Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, FKT