Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, FKT