Administration Office : +607-5533499 / Academic Office : +607-5535908 fcee@utm.my
Select Page

Dimaklumkan bahawa Puan Enna Fasihah binti Fadilah, Penolong Pendaftar FKT telah bertukar ke Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar berkuat kuasa mulai 01 Februari 2024.
Seluruh warga Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Tenaga mengucapkan jutaan terima kasih di atas perkhidmatan cemerlang sepanjang beliau di FKT