Administration Office : +607-5533499 / Academic Office : +607-5535908 fcee@utm.my
Select Page
YBrs. Prof./Prof. Madya/Dr./Saudara,

Perkara di atas adalah dirujuk.

Warga Fakulti mengucapkan Selamat Datang kepada staf baharu berikut yang telah melapor diri pada 1 januari 2024 di Fakulti ini.

1. Dr. Mohamad Sukri bin Mohamad Yusof yang telah melapor diri di Jabatan Kejuruteraan Kimia
2. Puan Nur Hidayah binti Shadan yang telah melapor diri di Makmal Biotransformasi

Selamat menjalankan tugas di Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga.